Entegre Politikamız

Firmamız öngörülen Avrupa Birliği normlarına uygun ürün imalatını gerçekleştirmek ve bu alanda en uygun hizmeti verebilmek adına hedefimiz;

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik memnuniyetini sürekli olarak artırmak,
 • İhtiyaca yönelik ürünler hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek ve en doğru seçimi sunmak
 • Katılımcı bir yönetim anlayışı ile tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve düşüncelerini değerlendirmek,
 • Çalışanlarımızın iletişim gücünü, kaynaşmasını ve motivasyonunu artırmak adına sosyal içerikli programlar uygulamak,
 • İş sağlığı ve işçi güvenliği konusundaki faaliyetleri sürekli olarak desteklemek,
 • Çağdaş teknoloji olanaklarını kullanarak yenilikçi ürünleri ortaya çıkartmak,
 • Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak,
 • Her alanda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak,
 • Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırarak kalıcı güveni sağlamak,
 • Bütün uygulamalarımızda sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Çevre kirliliğini en aza indirmek
 • Çevre bilinci ile çalışarak, yaralanma ve sağlık bozulmalarına karşı oluşabilecek tehlikeleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Kanuni yasal, şart ve mevzuatlara uygun olarak çalışmak
 • Risk analizlerini gerçekleştirerek kaza risklerini minimuma
TOP